27.09.2022 01:22:32
USD (Alış - Satış) : 2.91 - 2.93 EUR (Alış - Satış) : 3.27 - 3.30

Köşe Yazıları ile Sitemizde!

Bolu Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasin ŞEN Şiir, Makale, Deneme ve Araştırma yazıları ile çok yakında bizlerle birlikte olacak. Siz değerli okuyucularımız Yasin Şen hocamızı takip edebilirsiniz.

Editör : Dörtdivan DünyasıKategori : KÜLTÜR-SANAT18 Eylül  2020 Cuma - 02:16
Yasin ŞEN Yazıları ile Dörtdivan Dünyasında..
Bolu ili Dörtdivan ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasin ŞEN sitemizde Şiir, Makale, Deneme ve Araştırma yazıları ile bizlerle birlikte olacak.
Aslen Ordu’lu olan Yasin ŞEN’in makale, inceleme, deneme, şiir, hikaye, söyleşi, gezi yazısı, kitap tanıtımı türlerinde yazıları yayınlanmış bulunmaktadır.
Dörtdivan ÇPAL Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasin ŞEN, Dörtdivanlılara ve gelecek nesile ışık tutacak "Dörtdivan Kültür Atlası" adıyla bir derleme projesi ile Aralık veya Ocak ayı gibi kitabı yayınlama çalışmalarını sürdürüyor.
Yasin ŞEN Kimdir?
Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde doğdu (1989). İlköğretimi Çatalpınar Merkez İlköğretim Okulu’nda (2003), liseyi Fatsa Anadolu Lisesi’nde (2007) tahsil etti. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi bölümünden 2012 yılında mezun oldu.
2013 yılında öğretmenliğe başladı ve MEB’e bağlı çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yaptı.
Yazar hâlen bu görevine Dörtdivan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde devam etmektedir.
Gazi Üniversitesi’nde, Eski Türk Edebiyatı bilim dalında 2013 senesinde başladığı yüksek lisans eğitimini İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Divan Neşirleri üzerine hazırladığı teziyle 2016 yılında tamamladı. Yine 2016 senesinde bu bölümde doktora öğrenimine başlayan yazar, hâlihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı bilim dalında 17. Yüzyıl Divan şairlerinden Dîvâne Rüşdî Efendi’nin Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük) üzerine bir doktora tezi hazırlamaktadır.
Bazı bilimsel toplantılarda sunulan bildirilerinin yanı sıra Üslup, Ayraç, Siyah Sanat, Gönül, Edebiyat Ortamı, Tasavvuf Gazetesi, Edebiyat Vakti (e-dergi), Türk Yurdu, Turkish Studies, Littera Turca, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Erdem, Gazi Türkiyat, Bilig, Dil ve Edebiyat Dergisi, Kültür Çalayanı Dergisi, GERKAV-Gerede Dergisi, Türk Dili Dergisi gibi bilimsel ve popüler dergilerde makale, inceleme, deneme, şiir, hikaye, söyleşi, gezi yazısı, kitap tanıtımı türlerinde yazıları yayınlanmıştır. Doğup büyüdüğü memleketinde ve görev yaptığı beldelerde derleme faaliyetlerinde bulundu.
Bunların bir kısmı kitaplaştı. Özellikle Osmanlı kültür ve edebiyatına yönelik çalışmalarına devam eden yazarın ilgi ve çalışma alanlarını Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Osmanlı tasavvuf düşüncesi oluşturmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Kitap hâlinde yayınlanan çalışmaları şunlardır:
1. Sohbet Medeniyeti -Türk Sohbet Kültürü Üzerine Bir Araştırma- (Erdem Yayınları, İstanbul 2016);
2. Nehcî Seyyid Mustafa Halvetî, Cihângîr’de Bir Aşk ve İrfân Ocağı Hasan Burhâneddin Cihângîrî ve Menâkıbnâmesi (Haz.: M. Tatcı’yla birlikte, H Yayınları, İstanbul 2016);
3. İbrâhîm Has Halvetî, Erenler Kitabı -Tezkiretü’l-Hâs- (Haz.: M. Tatcı ve M. Yıldız’la birlikte, H Yayınları, İstanbul 2017);
4. Al Elma Kızıl Elma -Afyonkarahisar/İhsaniye’den Halk Edebiyatı ve Halk Kültürü Derlemeleri (Haz.: E. Yüksel’le birlikte, H Yayınları İstanbul 2018);
5. Seyyah Olayım Bir Zaman -Türk Seyahat Kültürünün İzinde- (H Yayınları, İstanbul 2019);
6. Akan Sular Ömrün Olsun -Gerede’den Halk Kültürü Derlemeleri- (Ankara 2019).
7. Serhat Düşünceleri -İnsanın Vatanın, Toprağın Ufkuna Dâir Denemeler ve Gezi Notları-, Son Çağ Yayınları, Ankara 2019;
8. Ney’in Sesi -Şiirler-, (Ankara, 2020).
9. Kızılelma’ya Dek Gideriz -Şair ve Kızılelma- (Kurgan-Edebiyat Yayınları, Ankara 2020-Baskıda);
YAZARLAR

Tamamı